ReadyPlanet.com
dot

dot
กาวดักหนู article

 

     - ใส่ถาดหรือกระดานกาว

     - ใส่เหยือล่อ

     - จับทั้งหนูใหญ่และเล็ก
อุปกรณ์กำจัดหนู

กรงดักหนู article
กับดักจับตาย Trapp T-Rex Rat Snap แทรปเปอร์ ที-เร็กซ์ สแนป article
กับดักจับตาย Trapp Mini Rex แทรปเปอร์มินิเร็กซ์ article
กล่องเหยื่อรุ่น Protecta Landscape โพรแทคตาแลนด์สเครป article
กล่องเหยื่อรุ่น Protecta Keyless โพรแทคตา คีเลส article
กล่องเหยื่อรุ่น ProtectaRtu โพรแทคตา อาร์ทียู article
กล่องหนูรุ่น Proteta Mouse โพรเทคตา เมาทส์ (สีดำ) article
กล่องหนูรุ่น ProtectaLp (สีดำ) โพรเทคตา แอลพี article
กล่องหนู Rodent Bait Station article
เครื่องยิงหนูรุ่น Goodnature E2 จากประเทศ นิวซีแลด์ article