dot

dot




กาวดักแมลงสาบ article

 

กาวบ้านแมลงสาบ ฮอย ฮอย 

1 กล่อง 3 ชิ้น ราคากล่องละ 75 บาท



ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด



สินค้าของเรา

เครื่องพ่นควัน article
กล่องเหยื่อหนู article
สาร Imidacroprid 10% article
สาร Fipronil 2.5% article
เหยื่อกำจัดมด article