กล่องเหยื่อรุ่น Rodent Bait Station


 

      - ขนาด 18x28 ซม.

     - สำหรับวางเหยื่อพิษและใส่กระดาษกาว

     - กำจัดหนูเล็กและใหญ่