กล่องเหยื่อรุ่น ProtectaLp (สีดำ) โพรเทคตา แอลพี


     - ขนาด 22.5x34.8.5 ซม.

     - บรรจุเหยื่อพิษ

     - แท่งลวดเกี่ยวเหยื่อ

     - กำจัดหนูเล็กและใหญ่