กล่องเหยื่อรุ่น Proteta Mouse โพรเทคตา เมาทส์ (สีดำ)


     


      - ขนาด 14x14x6.5 ซม.

     - บรรจุเหยื่อพิษ

     - แท่งลวดเกี่ยวเหยื่อ

     - กำจัดหนูใหญ่และเล็ก