กล่องเหยื่อรุ่น Protecta Keyless โพรแทคตา คีเลส


     - ขนาด 12x12x5 ซม.

     - บรรจุเหยื่อพิษ

     - กำจัดหนูเล็ก