กล่องเหยื่อรุ่น Protecta Landscape โพรแทคตาแลนด์สเครป


    - ขนาด 27x33.5x17 ซม.

     - บรรจุเหยื่อพิษ

     - กำจัดหนูเล็กและใหญ่