กรงดักหนู


    - ขนาด12x13 ซม.

     - ใส่เหยื่อล่อ

     - จับทั้งหนูใหญ่และเล็ก