ภาพการทำงาน


1. การวางกาวดักจับภายในบ้านหรืออาคาร

2. ภาพการวางกล่องใส่เหยือพิษกำจัดหนู

3. ภาพการวางกับดักตีตาย

4. ภาพการเก็บซากหนูติดกาวเเละกินเหยื่อพิษ